Vereniging 't Eerste Stuk is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer in Oude Wetering (Zuid-Holland). De organisatie bestaat uit een bestuur en  leden en wordt gesteund door donateurs. We ontvangen subsidies, contributie, donaties en schenkingen voor de aanschaf en het onderhoud van materiaal en gereedschap, scholing en andere onkosten. 

Geschiedenis

We beheren een landschapselement aan de Achterweg, Molenweg en Korte Oostweg, op de grens tussen een veenweide- en kassengebied. De grond is eigendom van de gemeente Kaag en Braassem. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is hier een derde tuinbouwgebied aangelegd. Ter compensatie van het verlies aan natuur en landschap heeft de Grontmij hier in 1992 een stukje natuur gecreëerd. Sinds december 1997 wordt dit unieke stukje nieuwe natuur beheerd door Vereniging 't Eerste Stuk. 

Beleid en beheer

Onze vereniging streeft naar een mix van natuur en landschap met een gebiedseigen karakter. Om dit te realiseren hebben een beleids- en beheerplan gemaakt. In het beleidsplan staan onze uitgangspunten en doelstellingen. Het beheerplan is een richtlijn voor de werkzaamheden per seizoen. Aan het begin van elk jaar stellen we een activiteitenkalender op, waarin we per maand de werkzaamheden en activiteiten vastleggen. Onze vereniging werkt met professioneel materiaal en gereedschap. Veiligheid staat voorop. Tijdens het werk zijn onze vrijwilligers verzekerd via De Groene Motor.

Elke eerste zaterdag van de maand

In principe komen we elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar om samen in de natuur te werken. We starten om 10 uur, drinken tussendoor samen koffie en werken tot lunchtijd. Een enkele keer werken we ook op andere dagen of 's avonds. Op verzoek zetten we ons ook in op andere locaties in de omgeving. 

Aanmelden

Ook zin om je handen uit de mouwen te steken? Je bent van harte welkom! Meld je hier aan, dan neemt onze secretaris contact me je op.