Agenda 2020

  • 7 maart: hakhoutbeheer
  • 13-14 maart : NLDoet
  • 2 mei: snoeien, grasmaaien en ALV
  • 5 juni: maaien (selectief)
  • 6 juni: maaien en ruimen
  • 13 juni: maaien en ruimen
  • 4 juli: snoeien en grasmaaien

Vereniging 't Eerste Stuk is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer in Nieuwe Wetering (Zuid-Holland). We beheren een landschapselement aan de Achterweg, Molenweg en Korte Oostweg. 

Behoud van natuur en landschap

We streven naar een mix van natuur en landschap met een gebiedseigen karakter. We doen aan hakhoutbeheer, maaien en hooien, knotten wilgen als dat nodig is en verwijderen zwerfvuil. Het hele jaar door onderhouden we de paden, sloten, bermen, grasstroken, een speelveld en een poel. 't Eerste Stuk is bedoeld voor natuur- en landschapsbehoud, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie. 

Aanmelden

Ook zin om je handen uit de mouwen te steken? Je bent van harte welkom! Ervaring is niet vereist. Meld je hier aan, dan neemt onze secretaris contact met je op.

 

Sinds begin 2014 is 't Eerste Stuk aangesloten bij Landschap & Erfgoed Zuid-Holland De Groene Motor. De Groene Motor verzorgt cursussen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en draagt zorg voor de verzekering van onze vrijwilligers.