Agenda 2020

  • 7 maart: hakhoutbeheer
  • 13-14 maart : NLDoet
  • 2 mei: snoeien, grasmaaien en ALV
  • 5 juni: maaien (selectief)
  • 6 juni: maaien en ruimen
  • 13 juni: maaien en ruimen
  • 4 juli: snoeien en grasmaaien

Vereniging 't Eerste Stuk is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer in Nieuwe Wetering (Zuid-Holland). We beheren een landschapselement aan de Achterweg, Molenweg en Korte Oostweg. 

Behoud van natuur en landschap

We streven naar een mix van natuur en landschap met een gebiedseigen karakter. We doen aan hakhoutbeheer, maaien en hooien, knotten wilgen als dat nodig is en verwijderen zwerfvuil. Het hele jaar door onderhouden we de paden, sloten, bermen, grasstroken, een speelveld en een poel. 't Eerste Stuk is bedoeld voor natuur- en landschapsbehoud, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie. 

Aanmelden

Ook zin om je handen uit de mouwen te steken? Je bent van harte welkom! Ervaring is niet vereist. Meld je hier aan, dan neemt onze secretaris contact met je op.