Agenda 2020

  • 7 maart: hakhoutbeheer
  • 13-14 maart : NLDoet
  • 2 mei: snoeien, grasmaaien en ALV
  • 5 juni: maaien (selectief)
  • 6 juni: maaien en ruimen
  • 13 juni: maaien en ruimen
  • 4 juli: snoeien en grasmaaien

Sinds begin 2014 is 't Eerste Stuk aangesloten bij Landschap & Erfgoed Zuid-Holland De Groene Motor. De Groene Motor verzorgt cursussen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en draagt zorg voor de verzekering van onze vrijwilligers.